Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacje dla hodowców trzody chlewnej

2017-11-14 13:49:37

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego przekazuję najważniejsze informacje dotyczące wymogów prawa oraz zagrożeń jakie mogą potencjalnie dotyczyć wszystkich gospodarstw rolnych, w których utrzymywane są świnie.

Najważniejszym sposobem ochrony świń przed tą chorobą jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, m.in.:
1. Zakaz kupowania świń nieoznakowanych, z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia,wykazujących jakiekolwiek objawy choroby.
2. Utrzymywanie świń w sposób wykluczający ich kontakt z dzikami.
3. Karmienie i pojenie świń wyłącznie paszą i wodą zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
4. Używania oddzielnego stroju i obuwia do pracy ze zwierzętami i pozostawianie go w chlewni.
5. Dbanie o czystość w gospodarstwie, zwłaszcza sprzętu i narzędzi do obsługi zwierząt.
6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
7. Ograniczenie dostępu osobom postronnym do miejsc gdzie przebywają świnie.

Obowiązki właścicieli trzody chlewnej:
1. Wszyscy posiadacze świń są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, czyli m. in. właściwego oznakowania świń oraz dokonywania stosownych zgłoszeń w biurze ARiMR.
2. Każdy hodowca, który zauważył u zwierzęcia objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej ma ustawowy obowiązek, pod odpowiedzialności ą karną, zgłoszenia podejrzenia choroby do powiatowego lekarza weterynarii albo do lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub do organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Uwaga: Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF) – przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych